Moderatoren Radio Ton, XB acoustic Akustikbild mit leuchte